تماسرزرو
859
m8
m7
0ba3e0d1-7a04-4d9d-a47c-e08717004116

  تور فرهنگی تاریخی

  یک روز در جوار حکیم : مجموعه باغ - آرامگاه فردوسی / بقعه هارونیه / میل اخنگان

  divider-orange
  خدمات تور : راهنمای کارت دار میراث / وسیله نقلیه سواری در اختیار / ورودیه ها / میان وعده

  اجرای تور صبح ساعت 8:30 الی 11:30

  اجرای تور عصر ساعت 14:30 الی 17:30

  1نفر: 170,000 تومان

  2نفر: 2000,000 تومان

  3نفر: 250,000 تومان

  4نفر: 300,000 تومان