تماسرزرو
ghale naderi
632020_LOhkiwJf
632020_frXFfpr9
نمای-دور-کاخ-خورشید-کلات

  سفر به سرزمین خورشید در کلات نادری

  قصر خورشید / مسجد کبود گنبد / برج ارغونشاه / کتیبه نادری / آبشار قره سو

  divider-orange
  خدمات تور : راهنمای کارت دار میراث / وسیله نقلیه سواری در اختیار / ورودیه ها / میان وعده

  اجرای تور صبح ساعت 7:30 الی 20:00

  1نفر با نهار: 420,000 تومان

  1نفر بدون نهار: 400,000 تومان

  2نفر با نهار: 500,000 تومان

  2نفر بدون نهار: 460,000 تومان

  3نفر با نهار: 560,000 تومان

  3نفر بدون نهار: 500,000 تومان

  4نفر با نهار: 630,000 تومان

  4نفر بدون نهار: 550,000 تومان