تماسرزرو

ویزا دبی

عنواننوع ویزاقیمتتحویل ویزا
96 ساعتهتک170 درهم2 تا 7 روز کاری
14 روزهتک280 درهم2 تا 7 روز کاری
1 ماههنرمال320 درهم2 تا 7 روز کاری
3 ماههنرمال860 درهم2 تا 7 روز کاری
مدارک لازم: *اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار، اسکن کارت ملی