تماسرزرو
m8
m7
m6
m5

  تور مشهد گردی

  گشت و گذاری در مشهد از منظر تاریخ : مجموعه نادری / سرای ملک / پارک کوهسنگی

  divider-orange
  خدمات تور : راهنمای کارت دار میراث / ورودیه ها / میان وعده

  اجرای تور فقط صبح از ساعت 9 الی 12

  1نفر: 175,000 تومان

  2نفر: 200,000 تومان

  3نفر: 220,000 تومان

  4نفر: 270,000 تومان