تماسرزرو
m9
m10
Chalidare-5
m8

  توراطراف مشهد

  ییلاق طرقبه و بازار/ چالیدره / روستای پلکانی کنگ / امامزادگان یاسر و ناصر

  divider-orange
  خدمات تور : راهنمای کارت دار میراث / وسیله نقلیه سواری در اختیار / ورودیه ها / میان وعده

  اجرای تور فقط صبح از ساعت 9 الی 12

  1نفر: 170,000 تومان

  2نفر: 200,000 تومان

  3نفر: 220,000 تومان

  4نفر: 270,000 تومان